Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sport fishing" — Słownik kolokacji angielskich

sport fishing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wędkarstwo sportowe
  1. sport rzeczownik + fishing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sport fishing is also an important part of the area's industry.