PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Intercollegiate sport" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: intercollegiate sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Międzykolegialny sport
  1. intercollegiate przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The school has been involved in intercollegiate sports for many decades.

    Podobne kolokacje: