PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intercollegiate sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzykolegialny sport
  1. intercollegiate przymiotnik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    The school has been involved in intercollegiate sports for many decades.

    Podobne kolokacje: