PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"medal sport" — Słownik kolokacji angielskich

medal sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport medalu
  1. medal rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Baseball has been a medal sport in the Olympics since 1992.

    Podobne kolokacje: