PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sports fisherman" — Słownik kolokacji angielskich

sports fisherman kolokacja
Popularniejsza odmiana: sport fisherman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty rybak
  1. sport rzeczownik + fisherman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By the 1950s the area became popular with sport fishermen and the rich.

    Podobne kolokacje: