"fly fisherman" — Słownik kolokacji angielskich

fly fisherman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rybak muchy
  1. fly rzeczownik + fisherman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My father was the best fly fisherman in the state.

    Podobne kolokacje: