PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sport fisherman" — Słownik kolokacji angielskich

sport fisherman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rybak sportu
  1. sport rzeczownik + fisherman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By the 1950s the area became popular with sport fishermen and the rich.

    Podobne kolokacje: