"coach sports" — Słownik kolokacji angielskich

coach sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty autokarowe
  1. coach czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rexilius spent most of his career as the coach at Wheaton North High School where he coached high school football and other sports.

    Podobne kolokacje: