Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Sport Fishing" — Słownik kolokacji angielskich

Sport Fishing kolokacja
Popularniejsza odmiana: sport fishing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wędkarstwo sportowe
  1. sport rzeczownik + fishing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sport fishing is also an important part of the area's industry.