Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sport fishery" — Słownik kolokacji angielskich

sport fishery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łowisko sportu
  1. sport rzeczownik + fishery rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This also devastated the sport fishery in those streams.

    Podobne kolokacje: