PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intramural sport" — Słownik kolokacji angielskich

intramural sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrzzakładowy sport
  1. intramural przymiotnik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many students said the school needs programs, like intramural sports, to bring different groups together.

    Podobne kolokacje: