Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"oversee sports" — Słownik kolokacji angielskich

oversee sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzoruj sporty
  1. oversee czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pagano oversaw the family's numbers game and sports betting rackets in East Harlem, which were operated by the Pisacano brothers.