BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oversee elections" — Słownik kolokacji angielskich

oversee elections kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzoruj wybory
  1. oversee czasownik + election rzeczownik
    Silna kolokacja

    Under the law, the Government names all three members of the board that oversees elections.

powered by  eTutor logo