BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"oversee one's efforts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzorować czyjś wysiłki
  1. oversee czasownik + effort rzeczownik
    Silna kolokacja

    Wulfgar found her there overseeing their efforts with a critical eye.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo