"oversee one's efforts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzorować czyjś wysiłki
  1. oversee czasownik + effort rzeczownik
    Silna kolokacja

    Wulfgar found her there overseeing their efforts with a critical eye.

powered by  eTutor logo