"oversee operations" — Słownik kolokacji angielskich

oversee operations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzoruj operacje
  1. oversee czasownik + operation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On the other hand Congress oversees its operations through a committee.

powered by  eTutor logo