Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Sport fisherman" — Słownik kolokacji angielskich

Sport fisherman kolokacja
Popularniejsza odmiana: sport fisherman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rybak sportu
  1. sport rzeczownik + fisherman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the 1950s the area became popular with sport fishermen and the rich.

    Podobne kolokacje: