"Intramural sport" — Słownik kolokacji angielskich

Intramural sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: intramural sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wewnątrzzakładowy sport
  1. intramural przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many students said the school needs programs, like intramural sports, to bring different groups together.

    Podobne kolokacje: