Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(1) team, varsity, school, club
Kolokacji: 4
(2) Fox, dog, ESPN, wheelchair
Kolokacji: 4
(6) spectator, Turner, girl, boy
Kolokacji: 4
(10) water, Sky, world, snow
Kolokacji: 4
(11) ea, USSR, country
Kolokacji: 3
(13) adventure, mountain
Kolokacji: 2
1. medal sport = sport medalu medal sport
  • Baseball has been a medal sport in the Olympics since 1992.
  • Golf was a medal sport in 1900 and 1904, but not since.
  • It only became a full medal sport at Sydney in 2000.
  • Baseball has been a part of the Olympics seven times, but it will not be given official status as a medal sport until 1992.
  • This is the first time in 64 years that tennis is a medal sport.
  • Skeleton returned as a medal sport in the 2002 Games for the first time since 1948.
  • But tennis, a medal sport for the first time since 1924, may fill the void.
  • Table tennis, a strength of the home team, is the other new medal sport.
  • In the next Olympics, baseball becomes an official medal sport.
  • Those sports and baseball are scheduled to become medal sports in 1992.
2. sport of football = sport piłki nożnej sport of football
3. UK Sport = Brytyjski Sport UK Sport
4. sport of rowing = sport wioślarstwa sport of rowing
5. ball sport = sport piłki ball sport
(15) racquet, racket, cue
Kolokacji: 3
(16) weekend, leisure, Sunday, Sun
Kolokacji: 4
(17) fantasy, Yahoo
Kolokacji: 2
(19) disability, Paragon
Kolokacji: 2
(20) niche, participation
Kolokacji: 2
(21) Burns, Steiner
Kolokacji: 2
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.