Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sport of football" — Słownik kolokacji angielskich

sport of football kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport piłki nożnej
  1. football rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    No definitive work has ever been done studying the changes, if any, the sport of football may have on players.

    Podobne kolokacje: