PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"interscholastic sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interscholastic sport
 1. interscholastic przymiotnik + sport rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They offer 30 different interscholastic sports and 14 fine arts activities.

  Podobne kolokacje:

"interscholastic sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interscholastic sport
 1. interscholastic przymiotnik + sport rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They offer 30 different interscholastic sports and 14 fine arts activities.

  Podobne kolokacje: