"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. slow down = zwolnić, spowolnić slow down
2. slow to = wolny aby slow to
  • Over the last five years, its growth has slowed to an average of 4%.
  • Over the last 22 years, however, the nation's economic growth has slowed to 2.3 percent a year on average.
  • Growth has slowed to nearly half the rate of a few years ago.
  • We were slowing to a walk, the action was behind us.
  • He slowed the men to a walk and looked around.
  • Before long, I slowed to a walk and had to turn back.
  • He slowed to a stop and looked at the turn.
  • Both slowed to a walk when they saw the others waiting.
  • She slowed the car to a stop at a red light, just in front of the hospital.
  • The man slowed to a walk when he saw us.
3. slow by = wolny przez slow by
4. slow up = zwolnić, spowolnić slow up
5. slow in = wolny w slow in
6. slow for = wolny dla slow for
8. slow at = wolny przy slow at
9. slow on = wolny na slow on
11. slow down for = wolny w dół dla slow down for
12. slow down to = wolny w dół aby slow down to
13. slow down in = wolny w dół w slow down in
14. slow into = wolny do slow into
15. slow after = wolny potem slow after
16. slow during = wolny podczas slow during
17. slowed since = slowed od tej pory slowed since
18. slow through = wolny całkowicie slow through
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.