"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. slow down = zwolnić, spowolnić slow down
2. slow to = wolny aby slow to
3. slow by = wolny przez slow by
4. slow up = zwolnić, spowolnić slow up
5. slow in = wolny w slow in
6. slow for = wolny dla slow for
8. slow at = wolny przy slow at
9. slow on = wolny na slow on
11. slow down for = wolny w dół dla slow down for
12. slow down to = wolny w dół aby slow down to
  • He went into that big park and I slowed down to a walk.
  • The Lizards didn't even need to slow down to fire.
  • We slowed down to around forty for a few minutes.
  • They did, but she had to slow down to a brisk walk.
  • Perhaps, near the end of the process, you started slowing down to normal.
  • The rate slows down to one guess every 10 seconds.
  • We slow down to about 14 per cent at this stage.
  • I had to slow down to a walk for a while to give my head a fighting chance.
  • We must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
  • Almost at once he was forced to slow down again to a cautious walk.
13. slow down in = wolny w dół w slow down in
14. slow into = wolny do slow into
15. slow after = wolny potem slow after
16. slow during = wolny podczas slow during
17. slowed since = slowed od tej pory slowed since
18. slow through = wolny całkowicie slow through
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.