KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(1) down, up, to, by, at, ...
Kolokacji: 10
(2) for, to, into, in, after, ...
Kolokacji: 10
1. slow down for = wolny w dół dla slow down for
2. slow down to = wolny w dół aby slow down to
3. slow down in = wolny w dół w slow down in
4. slow into = wolny do slow into
7. slowed since = slowed od tej pory slowed since
8. slow through = wolny całkowicie slow through
9. slow over = wolny ponad slow over
10. slow under = wolny poniżej slow under
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.