"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(1) down, up, to, by, at, ...
Kolokacji: 10
(2) for, to, into, in, after, ...
Kolokacji: 10
1. slow before = wolny wcześniej slow before
2. slow toward = wolny w kierunku slow toward
3. slow down at = wolny w dół przy slow down at
4. slow about = wolny około slow about
5. slow beside = wolny obok slow beside
6. slow around = wolny około slow around
7. slow near = wolny prawie slow near
8. slow of = wolny z slow of
9. slow below = wolny poniżej slow below
10. slow down on = wolny w dół na slow down on
11. slow without = wolny na zewnątrz slow without
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.