KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) begin, seem, start
Kolokacji: 4
(2) try, use
Kolokacji: 3
1. try to slow = próbować aby wolny try to slow
2. used to slow = używany aby wolny used to slow
3. try slow = próbować wolny try slow
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.