"slow through" — Słownik kolokacji angielskich

slow through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny całkowicie
  1. slow czasownik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    They had been travelling for nearly two hours when the coach slowed and passed through gates of some sort.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo