"slow down for" — Słownik kolokacji angielskich

slow down for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny w dół dla
  1. slow czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    Everything seemed to slow down for him at times like this.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo