"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(1) down, up, to, by, at, ...
Kolokacji: 10
1. slow down = zwolnić, spowolnić slow down
2. slow to = wolny aby slow to
3. slow by = wolny przez slow by
4. slow up = zwolnić, spowolnić slow up
5. slow in = wolny w slow in
6. slow for = wolny dla slow for
8. slow at = wolny przy slow at
9. slow on = wolny na slow on
(2) for, to, into, in, after, ...
Kolokacji: 10
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.