"slow from" — Słownik kolokacji angielskich

slow from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny z
  1. slow czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They had slowed from a run to a fast walk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo