BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. slow down = zwolnić, spowolnić slow down
2. slow to = wolny aby slow to
3. slow by = wolny przez slow by
4. slow up = zwolnić, spowolnić slow up
5. slow in = wolny w slow in
6. slow for = wolny dla slow for
8. slow at = wolny przy slow at
9. slow on = wolny na slow on
11. slow down for = wolny w dół dla slow down for
12. slow down to = wolny w dół aby slow down to
13. slow down in = wolny w dół w slow down in
14. slow into = wolny do slow into
15. slow after = wolny potem slow after
16. slow during = wolny podczas slow during
17. slowed since = slowed od tej pory slowed since
18. slow through = wolny całkowicie slow through
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.