"slow into" — Słownik kolokacji angielskich

slow into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny do
  1. slow czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    Might it be enough to push our already slowed growth into a recession?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo