"slow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slow czasownik

slow + rzeczownik
Kolokacji: 53
slow growth • slow one's pace • slow one's progress • slow development • slow the rate • slow the economy • slow one's breathing • ...
czasownik + slow
Kolokacji: 7
begin to slow • try to slow • seem to slow • begin slowing • start slowing • ...
slow + przyimek
Kolokacji: 31
slow down • slow up • slow to • slow by • slow at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. slow down = zwolnić, spowolnić slow down
  • You may need to slow down and take things one at a time.
  • On the other hand, I am beginning to slow down.
  • The hard work may slow down in the next few days.
  • I slow down to be sure she gets every word.
  • She read the results too quickly, had to force herself to slow down so they would make sense to her.
  • So far they'd had no problems to slow them down.
  • I really think we might want to slow down some.
  • Now I slow down a little and have less energy.
  • Take time to slow down and think before you act.
  • Learn how to slow down and think about your own needs first.
2. slow to = wolny aby slow to
3. slow by = wolny przez slow by
4. slow up = zwolnić, spowolnić slow up
5. slow in = wolny w slow in
6. slow for = wolny dla slow for
8. slow at = wolny przy slow at
9. slow on = wolny na slow on
11. slow down for = wolny w dół dla slow down for
12. slow down to = wolny w dół aby slow down to
13. slow down in = wolny w dół w slow down in
14. slow into = wolny do slow into
15. slow after = wolny potem slow after
16. slow during = wolny podczas slow during
17. slowed since = slowed od tej pory slowed since
18. slow through = wolny całkowicie slow through
slow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
slow considerably • slow significantly • slow sharply • slow further • gradually slow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.