"slow down to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "slow down to" po angielsku

czasownik
 1. zwolnić, spowolnić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Slow down, you are driving too fast. (Zwolnij, jedziesz za szybko.)
  She slowed when she saw me but she didn't stop. (Zwolniła, kiedy mnie zobaczyła, ale się nie zatrzymała.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zwalniać (zmniejszać prędkość)
  The train began to slow down. (Pociąg zaczął zwalniać.)
  Push the brake pedal to slow down. (Naciśnij pedał hamulca, żeby zwolnić.)
 2. zwolnić, spowolnić
 3. przyhamować, zwolnić tempo (np. pracy, życia)

"slow down to" — Słownik kolokacji angielskich

slow down to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny w dół aby
 1. slow czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  He went into that big park and I slowed down to a walk.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo