BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sell czasownik

sell + rzeczownik
Kolokacji: 661
sell products • sell shares • sell stock • sell tickets • sell goods • sell assets • sell drugs • sell bonds • sell paintings • sell insurance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. sell goods = sprzedawaj towary sell goods
9. sell drugs = sprzedaj leki sell drugs
10. sell bonds = sprzedaj obligacje sell bonds
12. sell insurance = sprzedaj ubezpieczenie sell insurance
13. sell millions = zaprzedaj miliony sell millions
15. sell newspapers = zapewnij zbyt gazetom sell newspapers
17. sell advertising = zapewnij powodzenie reklamowaniu sell advertising
19. sell arms = sprzedaj broń sell arms
20. sell weapons = sprzedaj broń sell weapons
21. sell software = sprzedaj oprogramowanie sell software
22. sell T-shirts = sprzedaj t-koszula sell T-shirts
23. sell beer = sprzedaj piwo sell beer
24. sell magazines = zapewnij zbyt magazynom sell magazines
26. sell produce = sprzedawać produkować sell produce
27. sell jewelry = sprzedaj biżuterię sell jewelry
28. sell items = sprzedaj rzeczy sell items
29. sell oil = sprzedaj olej sell oil
31. sell computers = sprzedaj komputery sell computers
32. sell food = sprzedaj jedzenie sell food
33. sell equipment = sprzedaj wyposażenie sell equipment
34. sell script = sprzedawać scenariusz sell script
35. sell thousands = sprzedaj tysiące sell thousands
36. sell fruit = handluj owocami sell fruit
37. sell drinks = sprzedaj napoje sell drinks
38. sell securities = zaprzedaj bezpieczeństwa sell securities
39. sell things = zaprzedaj sprawy sell things
40. sell pieces = sprzedaj kawałki sell pieces
41. sell information = sprzedaj informacje sell information
42. sell art = zapewnij powodzenie sztuce sell art
43. sell works = sprzedawać pracuje sell works
44. sell brands = zaprzedaj marki sell brands
46. sell part = sprzedaj część sell part
47. sell music = sprzedaj muzykę sell music
49. sell space = sprzedaj przestrzeń sell space
50. sell stuff = sprzedaj coś sell stuff
51. sell technology = zapewnij powodzenie technice sell technology
52. sell guns = sprzedaj bronie sell guns
53. sell cigarettes = sprzedaj papierosy sell cigarettes
55. sell several copies = zapewnij zbyt kilku egzemplarzom sell several copies
60. sell several percent = sprzedawać kilka procent sell several percent
61. sell several worth = sprzedawać kilka warty sell several worth
63. sell over several copies = sprzedaj ponad kilkoma kopiami sell over several copies
67. sell one's wares = sprzedawać czyjś artykuły sell one's wares
69. sell one's work = sprzedawać czyjś praca sell one's work
70. sell one's holdings = sprzedawać czyjś dzierżawy sell one's holdings
71. sell one's collection = sprzedawać czyjś kolekcjonowanie sell one's collection
72. sell one's operations = sprzedawać czyjś operacje sell one's operations
73. sell systems = zaprzedaj systemy sell systems
74. sell games = zapewnij powodzenie grom sell games
75. sell dollars = sprzedaj dolary sell dollars
76. sell plants = sprzedaj rośliny sell plants
77. sell amounts = sprzedaj ilości sell amounts
78. sell cocaine = sprzedaj kokainę sell cocaine
79. sell machines = sprzedaj maszyny sell machines
80. sell vegetables = sprzedaj warzywa sell vegetables
81. sell time = sprzedaj czas sell time
82. sell CDs = sprzedaj CD sell CDs
83. sell shoes = sprzedaj buty sell shoes
84. sell materials = sprzedaj materiały sell materials
85. sell fish = sprzedaj rybę sell fish
86. sell alcohol = sprzedaj alkohol sell alcohol
87. sell toys = sprzedaj zabawki sell toys
89. sell meat = sprzedaj mięso sell meat
90. sell ads = sprzedaj ogłoszenia sell ads
91. sell one's contract = sprzedawać czyjś umowa sell one's contract
92. sell trucks = sprzedaj samochody ciężarowe sell trucks
93. sell power = zaprzedaj moc sell power
94. sell supplies = sprzedaj zaopatrzenie sell supplies
95. sell several acres = sprzedaj kilka szmatu sell several acres
96. sell seats = zaprzedaj miejsca sell seats
97. sell programs = zapewnij powodzenie programom sell programs
98. sell cards = sprzedaj karty sell cards
99. sell funds = sprzedaj fundusze sell funds
100. sell accessories = sprzedaj dodatki sell accessories
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 117
czasownik + sell
Kolokacji: 77
begin selling • start selling • stop selling • help sell • consider selling • sold for scrapping • continue selling • plan to sell • try to sell • ...
sell + przyimek
Kolokacji: 70
sell out • sell off • sell up • sell below • sell for • ...
sell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 117
eventually sell • sold worldwide • sold separately • sell directly • sold exclusively • sell short • originally sold • actually sell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.