KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
2. through projects = przez projekty through projects
6. between projects = między projektami between projects
8. during the project = podczas projektu during the project
  • I must ask you to tell no one of your project.
  • The cost of the project is expected to be about $1.4 million.
  • The total cost of the project was expected to be $1.97 billion.
  • The total cost of the project would be at least $14 billion.
  • The cost of the project was reported to be $23.7 million.
  • I have to be in control of the project I'm doing.
  • The cost of the whole project was just over $9 million.
  • Total cost of the project has been reported at $583m in 1996.
  • The total cost of the project is about $33 million.
  • But the future of the project is now in question.
18. against the project = wbrew projektowi against the project

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.