Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(3) pecking, Legion, Army
Kolokacji: 3
(8) money, Funding
Kolokacji: 2
(9) word, Michael
Kolokacji: 2
(10) gag, emergency
Kolokacji: 2
(11) factory, plant
Kolokacji: 2
(13) Banner, Eagle, Badge
Kolokacji: 3
1. Order of the Red Banner = Porządek czerwonego Transparent Order of the Red Banner
3. Order of the Badge = Porządek Odznaki Order of the Badge
  • It was awarded the Order of the Badge of Honor in 1973.
  • Order of the Badge of Honour - for the contribution into the literature - in 1986.
  • She was awarded the Order of the Badge of Honor in 1976.
  • Order of the Badge of Honour, three times (1966, 1970 and 1976)
  • It received the Order of the Badge of Honour in 1973.
  • The newspaper received the Order of the Badge of Honour.
  • She also received the Order of the Badge of Honor twice.
  • In 1972 she was awarded the Order of the Badge of Honor.
  • He was awarded the Order of the Badge of Honor in 1984.
  • In 1960 he was awarded the Order of the Badge of Honor.
(15) Journal, credit, record
Kolokacji: 3
(20) Sun, name, machinery
Kolokacji: 3
(21) Merit, appearance
Kolokacji: 2
(33) desegregation, mobilization
Kolokacji: 2
(34) Letter, takeout, food, lunch
Kolokacji: 4
(35) detention, custody
Kolokacji: 2
(36) Templar, Knight
Kolokacji: 2
(37) episode, series, dispersal
Kolokacji: 3
(38) limit, restriction
Kolokacji: 2
(39) Capuchin, Elks
Kolokacji: 2
(40) Jedi, Ramakrishna, Vladimir
Kolokacji: 3
(43) date, Companion
Kolokacji: 2
(45) restitution, repair
Kolokacji: 2
(46) confiscation, requisition
Kolokacji: 2
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.