Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"remember one's orders" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiętać czyjś polecenia
  1. remember czasownik + order rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At least somebody has remembered his orders, Daniel snarled to himself.