PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"order stands" — Słownik kolokacji angielskich

order stands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polecenie obowiązuje
  1. order rzeczownik + stand czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have no doubt that the committal order cannot stand.

    Podobne kolokacje: