Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"personal order" — Słownik kolokacji angielskich

personal order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiste polecenie
  1. personal przymiotnik + order rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was probably born in Cologne and traveled to fulfill personal orders.