"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(2) for, by, to, from, around, ...
Kolokacji: 12
1. hand for = ręka dla hand for
2. hand by = ręka przez hand by
  • I have some of their hair, which has been handed down from father to son.
  • Handed down from father to, mother to daughter, I mean.
  • It was' his father's actually, something that had been handed down from father to son ever since the Early days.
  • This is how stories were handed down from one generation to another.
  • These have their laws handed down to them from father to son, it is a nation without a written language.
  • Our agricultural policy has been handed down to us from the 1950s.
  • That has been handed down from father to son for many generations.
  • They are handed down by tradition from one generation to another.
  • This park system is a legacy that was handed down from the 1920's.
  • The recipe is still a secret and has been handed down from mother to daughter ever since.
5. hand off to = ręka daleko aby hand off to
7. hand out to = ręka na zewnątrz aby hand out to
10. handed out in = rozdany w handed out in
11. hand into = ręka do hand into
12. hand around = ręka około hand around
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.