"hand a cup" — Słownik kolokacji angielskich

hand a cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj filiżankę
  1. hand czasownik + cup rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He handed her a cup of coffee and sat back down.

    Podobne kolokacje: