"hand the bag" — Słownik kolokacji angielskich

hand the bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj torbę
  1. hand czasownik + bag rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She handed the bag to the customer and looked up at Sam.

    Podobne kolokacje: