"bag filled" — Słownik kolokacji angielskich

bag filled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torba napełniła się
  1. fill czasownik + bag rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She had it in a plastic bag filled with water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo