ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. hand an envelope = podaj kopertę hand an envelope
  • I handed her a glass of stuff and sat down on the bed.
  • William sat on the bed and handed her a glass.
  • Her eyes held mine as she handed me my glass.
  • I studied his face when he handed me a glass.
  • Within moments, he was handing a glass to his wife.
  • She handed me a glass, and we both drained them.
  • He handed her the pills and a glass of water.
  • She handed him three pills and a glass of water.
  • He handed her a small blue pill and a glass of water.
  • Night before last he'd handed her a glass of champagne.
3. hand a cup = podaj filiżankę hand a cup
4. hand a package = podaj paczkę hand a package
5. hand the bottle = podaj butelkę hand the bottle
6. hand the bag = podaj torbę hand the bag
7. hand one's wallet = ręka czyjś portfel hand one's wallet
8. hand the box = podaj pudło hand the box
(5) paper, card, sheet, leaflet
Kolokacji: 5
(7) defeat, victory
Kolokacji: 2
(8) drink, coin, dollar, head
Kolokacji: 4
(9) decision, set, map
Kolokacji: 3
(10) shirt, hat, handkerchief, coat
Kolokacji: 4
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.