"officially hand" — Słownik kolokacji angielskich

officially hand kolokacja
Popularniejsza odmiana: officially handed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie ręka
  1. hand czasownik + officially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was officially handed over to the administration on April 2nd, 1906.