"hand the bottle" — Słownik kolokacji angielskich

hand the bottle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj butelkę
  1. hand czasownik + bottle rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was drunk enough to hand her the entire bottle.

    Podobne kolokacje: