"hand one's wallet" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's wallet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś portfel
  1. hand czasownik + wallet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She handed Ukiah his wallet and then a hotel room key card.

    Podobne kolokacje: