"formally hand" — Słownik kolokacji angielskich

formally hand kolokacja
Popularniejsza odmiana: formally handed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalnie ręka
  1. hand czasownik + formally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    During the ceremony the main contractors and the architect formally handed over the building to him.