"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) simply, merely
Kolokacji: 2
(2) formally, officially
Kolokacji: 2
  • It was officially handed over to the administration on April 2nd, 1906.
  • It was officially handed over to the military in July.
  • The site was officially handed over to the contractor 18 July 1980.
  • The bases were officially handed over to the army at noon today.
  • Title to the land was officially handed to the traditional owners on 21 December 1992.
  • The Germans officially handed over the region on February 15.
  • Raasay House was officially handed over to the community on 14 March 2013.
  • However, the base was officially handed over to Georgia on 13 November 2007, ahead of planned schedule.
  • In January 2003, it was officially handed back to New York.
  • Only eighteen months after the start of the building project, the keys of the new stadium were officially handed to the club.
(4) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) silently, wordlessly
Kolokacji: 2
(6) quickly, promptly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.