ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hand around" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hand around" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. rozdać coś
    It was her birthday and she handed candies around. (To były jej urodziny i rozdawała cukierki.)

"hand around" — Słownik kolokacji angielskich

hand around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka około
  1. hand czasownik + around particle
    Luźna kolokacja

    The mother was taking thick sandwiches out of a bag and handing them around.

    Podobne kolokacje: